Βραβεία

Silver – “Event Organization / Fam & Press Trips / Special Events / Major Tourism Event”- Tourism Awards 2022

Silver – Storytelling Excellence – Tourism Awards 2022

Bronze – Integrated Marketing Campaign – Tourism Awards 2022

Gold – Summer Sports – Sports Marketing Awards 2022

Silver – Most Innovative Use of Content Creators & Influencers – Sports Marketing Awards 2022

Silver – Individual Sports (Swimming) – Sports Marketing Awards 2022

Bronze– Sports Tourism – Sports Marketing Awards 2022

Silver – Προστασία του φιλοξενουμένου – Προστασία του προσωπικού́ – Tourism Awards 2021.

Silver – Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή́ Καμπανιά – Tourism Awards 2021

Bronze – Αθλητικός Τουρισμός – Tourism Awards 2021

Bronze – Διασύνδεση του τουρισμού́ με άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας – Tourism Awards 2021

Bronze – Technology enhanced experience – Tourism Awards 2021

©2020. All rights reserved